FAQ - KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket (voor Windows Mobile)

Installatie / Installatie ongedaan maken
1. Welke telefoonmodellen worden ondersteund door KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket?
2. Welke versie heb ik nodig voor telefoonmodel "X"?
3. Mijn apparaat komt niet voor in de lijst. Komt er ondersteuning voor mijn apparaat?
4. Waar kan ik de installatiepakketten vinden?
5. Ik kan de installatie niet uitvoeren; het installatieprogramma start niet of geeft een foutmelding weer. Wat moet ik doen?
6. Het geheugen van mijn telefoon is vol. Kan ik KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket installeren op de geheugenkaart?
7. Kan ik KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket versie 6 gebruiken op een Windows Mobile 5-apparaat?
Activering
1. Het lukt niet om verbinding te maken met de updateserver en/of KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket te activeren via GPRS. Wat moet ik doen?
2. Ik krijg het foutbericht: Kan het abonnement niet overdragen naar dit apparaat. Wat moet ik doen?
Updates
1. Hoe kan ik de virusdefinities bijwerken?
2. Hoeveel gegevensverkeer genereren de automatische updates?
3. Ik wil geen gebruikmaken van GPRS. Kan ik de virusdefinities op een andere manier handmatig activeren/bijwerken?
4. Kan ik dezelfde licentie gebruiken met een ander apparaat?
Algemeen gebruik
1. Nadat KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket is geïnstalleerd op het PocketPC-apparaat, meldt de telefoon zich niet meer zelf aan bij het GSM-netwerk. Wat gaat er mis?
2. De instellingen van mijn telefoon zijn opnieuw ingesteld. Hoe kan ik KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket herstellen?
3. Hoe kan ik contact opnemen met ondersteuning?
Procedure bij virus
1. Ik denk dat mijn telefoon is geïnfecteerd met een virus. Wat moet ik doen?


Installatie/installatie ongedaan maken

1. Welke telefoonmodellen worden ondersteund door KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket?

U vindt een lijst van ondersteunde modellen naast de bijbehorende downloadkoppelingen. Ga voor meer informatie naar de downloadpagina.
Terug naar boven

2. Welke versie heb ik nodig voor telefoonmodel 'X'?
De software-API is ongeveer hetzelfde voor alle apparaten die dezelfde versie van Windows gebruiken. Als de telefoon een ondersteund besturingssysteem gebruikt, bijvoorbeeld Pocket PC 2003 Phone Edition, maar niet in de lijst met ondersteunde modellen voorkomt, kan het zijn dat de bijbehorende versie van KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket kan worden geïnstalleerd en gebruikt met uw apparaat.

De ondersteunde telefoonmodellen zijn de apparaten die we hebben getest. U kunt de evaulatieversie van KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket testen met uw apparaat, zelfs als het niet wordt ondersteund. Wij raden u dit niet aan en nemen geen verantwoordelijkheid voor enig gegevensverlies. Als u dit wel doet, moet u een back-up van uw gegevens maken omdat u mogelijk een harde reset moet uitvoeren.
Terug naar boven

3. Mijn apparaat komt niet voor in de lijst. Komt er ondersteuning voor mijn apparaat?
Zie de vraag 'Welke versie heb ik nodig voor telefoonmodel 'X'?' voor meer informatie. We zijn bezig het aanbod aan ondersteunde telefoonmodellen verder uit te breiden. Indien uw apparaat wel over het ondersteunde besturingssysteem beschikt dan kunt u de software downloaden en gebruiken.
Terug naar boven

4. Waar kan ik de installatiepakketten vinden?
Alle downloads zijn beschikbaar op de downloadpagina.
Terug naar boven

5. Ik kan de installatie niet uitvoeren; het installatieprogramma start niet of geeft een foutmelding weer. Wat moet ik doen?
Controleer of het installatieprogramma volledig is gedownload. Als de verbinding wordt verbroken tijdens de bestandsoverdracht, is het installatieprogramma mogelijk slechts gedeeltelijk gedownload. Download het opnieuw en probeer het installatieprogramma opnieuw te starten.

Sommige operators zoals Orange hebben hun telefoon geblokkeerd zodat er geen software op het apparaat kan worden geïnstalleerd zonder een certificaat van de operator.
Terug naar boven

6. Het geheugen van mijn telefoon is vol. Kan ik KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket installeren op de geheugenkaart?
KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket kan alleen worden geïnstalleerd in het telefoongeheugen. Probeer de programma's en gegevens die u niet nodig hebt, te verwijderen of verplaats deze naar de geheugenkaart.

Voor KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Pocket PC is ongeveer 2,5 MB vereist en voor de Smartphone-versies is ongeveer 2 MB vrij geheugen vereist tijdens de installatie.

Er is ook ruimte nodig op een station als u het installatiepakket wilt opslaan. Zodra het CAB-installatiepakket is geïnstalleerd, kunt u het pakket verwijderen.
Terug naar boven

7. Kan ik KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket versie 6 gebruiken op een Windows Mobile 5-apparaat?
Het is mogelijk om versie 6 van de clienttoepassing te gebruiken op een WM 5-apparaat, maar de beschikbare functies zijn beperkt omdat Antitheft en Browsing Protection niet werken op WM 5-apparaten. Als u volledig gebruik wilt maken van Mobile Security, kunt u het beste het besturingssysteem upgraden naar versie 6.
Terug naar boven

Activering

1. Het lukt niet om verbinding te maken met de updateserver en/of KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket te activeren via GPRS. Wat moet ik doen?
Het foutbericht bevat meestal de tekst 'KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket beschikt niet over de vereiste verbinding met de update-/validatieserver'. Waarschijnlijk wordt dit probleem veroorzaakt door onjuiste GPRS-instellingen. Heel af en toe komt het voor dat de operator een beperking heeft ingesteld voor de verbinding. Andere mogelijke fouten zijn substantieel onjuiste datuminstellingen of een actieve GPRS-sessie die gebruikmaakt van andere toegangspunten. Als er een andere GPRS-sessie actief is, beëindigt u de verbinding en probeert u het opnieuw. U kunt ook proberen verbinding te maken met andere verbindingmethoden, zoals WLAN of pass-through-verbinding via PC met ActiveSync-software.

U kunt de problemen met de GPRS-verbinding als volgt proberen op te lossen:

1. Controleer of de datuminstellingen van uw telefoon correct zijn.
2. Sluit alle open verbindingen in de verbindingsmanager.
3. Probeer verbinding te maken via het internettoegangspunt van uw operator. Als er geen internettoegangspunt is gedefinieerd, maakt u er een met de standaardwaarden Verbindingsnaam: Internet, Naam toegangspunt: internet
4. U kunt de verbinding met uw mobiele browser testen op https://msp.f-secure.com/web-test/.
5. Als het niet lukt de testpagina met uw mobiele browser te openen, zijn de GPRS-instellingen van de telefoon onjuist. Raadpleeg uw lokale operator voor de juiste GPRS-instellingen. Als de verbindingsinstellingen zijn gedefinieerd, moet u meestal het profiel Internet gebruiken.
6. Als de pagina wordt weergegeven, is het gebruikte verbindingsprofiel correct.
7. Als er bij het openen van de testpagina een foutbericht wordt weergegeven over een ontbrekend certificaat is er een probleem met de ingebouwde certificaten van de telefoon.
Terug naar boven

2. Ik krijg het foutbericht: Kan het abonnement niet overdragen naar dit apparaat. Wat moet ik doen?
Dit foutbericht wordt weergegeven als de updateserver er niet in slaagt het abonnement te verifiëren met behulp van de IMEI-code van uw telefoon.

Deze verificatiefout treedt op als er meer dan drie pogingen zijn gedaan om de installatie en het dienstenabonnement van KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket te verplaatsen naar een ander apparaat. Nadat drie keer van apparaat is gewisseld, wordt het abonnement niet geactiveerd op een nieuw apparaat. Neem contact op met de klantenservice als u het abonnement meer dan drie keer moet overzetten.

Zie de vraag 'Kan ik dezelfde licentie gebruiken op een ander apparaat?' in de veelgestelde vragen voor meer informatie.
Terug naar boven

Updates

1. Hoe kan ik de virusdefinities bijwerken?
U kunt KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket op elk gewenst moment handmatig bijwerken, of u kunt instellen dat het programma elke keer dat er een verbinding met internet tot stand wordt gebracht automatisch updates downloadt.
KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket brengt zelf geen verbinding tot stand, maar herkent of er een verbinding tot stand is gebracht door bijvoorbeeld een webbrowser. Als de automatische updatefunctie is geactiveerd, worden de updates door KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket op de achtergrond opgehaald.
Terug naar boven

2. Hoeveel gegevensverkeer genereren de automatische updates?
Als de automatisch updatefunctie is ingeschakeld en als er sprake is van een actieve internetverbinding, controleert KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket elke dag of er updates beschikbaar zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare updates wordt bij elke controle 9 tot 20 kB gegenereerd. Als u bijvoorbeeld ten minste eenmaal per dag verbinding maakt met internet, wordt er bij automatische updates ongeveer 400 kB per maand aan extra gegevensverkeer gegenereerd. Als uw telefoonaanbieder u €1,- per 1 MB in rekening brengt, kosten de automatische updates u ongeveer 40 cent.

Wanneer er een update van een toepassing beschikbaar is, geeft KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket de hoeveelheid te downloaden gegevens weer en vraagt u om bevestiging voordat het downloadproces wordt gestart. U kunt toepassingsupdates ook handmatig starten in de hoofdgebruikersinterface. In dat geval wordt u niet gevraagd om de download te bevestigen.
Terug naar boven

3. Ik wil geen gebruikmaken van GPRS. Kan ik de virusdefinities op een andere manier handmatig activeren/bijwerken?
De clients die verbinding maken, worden geverifieerd en gecontroleerd op basis van een groot aantal factoren, zoals de IMEI-code (serienummer) van de telefoon en het abonnementsnummer. Het is niet mogelijk de definities handmatig bij te werken zonder een rechtstreekse internetverbinding van de telefoon. In sommige toestellen is een WLAN geïntegreerd, waarvan KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket gebruik kan maken.

Windows Mobile-telefoons kunnen ook de internetverbinding van de computer delen met Microsoft ActiveSync-software.
Terug naar boven

 4. Kan ik dezelfde licentie gebruiken met een ander apparaat?
De licentie is voor een bepaald apparaat en het apparaat wordt geverifieerd met de IMEI-code (serienummer). U kunt dezelfde licentie niet tegelijk met twee apparaten gebruiken. Als dezelfde abonnementscode wordt gebruikt bij het activeren van een nieuwe installatie, wordt de licentie overgedragen naar de nieuwe installatie. U kunt de licentie maximaal drie keer overdragen naar een andere telefoon. Na drie overdragingen wordt de abonnementscode niet langer geactiveerd in een nieuw apparaat.

Het abonnement wordt ook geverifieerd tijdens de controle op updates voor de anti-virusdefinities. Als u dezelfde abonnementscode gebruikt op twee apparaten, wordt de abonnementscode op het laatste apparaat geblokkeerd na drie updates.
Terug naar boven

Algemeen gebruik

1. Nadat KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket is geïnstalleerd op het PocketPC-apparaat, meldt de telefoon zich niet meer zelf aan bij het GSM-netwerk. Wat gaat er mis?
Eerdere versies dan 2.1.12080 kunnen in sommige gevallen ervoor zorgen dat het pincodevenster wordt verbergen in de achtergrond tijdens het opstarten op Windows Mobile 5.0 PocketPC-apparaten. Dit is in nieuwere versie opgelost.

Als u het pincodevenster in de voorgrond wilt weergeven, kiest u een nummer of schakelt u de vliegtuigmodus in en weer uit.
Terug naar boven

2. De instellingen van mijn telefoon zijn opnieuw ingesteld. Hoe kan ik KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket herstellen?
U kunt de abonnementstatus herstellen door dezelfde abonnementscode te gebruiken voor de nieuwe installatie. Nadat het opnieuw flashen van het systeem, downloadt het nieuwste installatiepakket van de downloadpagina en geeft u uw abonnementscode op wanneer hierom wordt gevraagd tijdens de installatie. De licentiestatus wordt gecontroleerd op de server.
Terug naar boven

3. Hoe kan ik contact opnemen met ondersteuning?
Als er een probleem is met KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: onlinediensten@kpn.com.

Geef de volgende informatie op om ons te helpen u te helpen:

1. Beschrijving van het probleem
2. Telefoonmodel
3. Abonnementscode
4. De IMEI-code van de telefoon (de code *#06#)
5. Het nummer van uw mobiele telefoon in internationale indeling
6. De versie van KPN Mobiel Internet Veiligheitspakket
7. Lijst met alle andere software die in het telefoongeheugen is geïnstalleerd
Terug naar boven

Procedure bij virus

1. Ik denk dat mijn telefoon is geïnfecteerd met een virus. Wat moet ik doen?
Als u denk dat de telefoon is geïnfecteerd met een virus, gaat u als volgt te werk:
- Controleer waar de infectie vandaan komt; hebt u het ontvangen via Bluetooth, MMS of is het gedownload van internet?
- Is het Bluetooth-pictogram geactiveerd? Zijn er andere telefoon in de buurt die verbindingspogingen voor Bluetooth ontvangen?
- Hebben personen in uw telefoonboek MMS-berichten ontvangen van u met bijgesloten uitvoerbare bestanden?

U kunt als volgt een volledige systeemscan uitvoeren: Installeer KPN Mobiel Internet Veiligheidspakket, werkt de virusdefinities bij en voer een volledige systeemscan uit. Neem contact op met onlinediensten@kpn.com voor extra ondersteuning
Terug naar boven